Wat is een opleveringskeuring?

architect

Het kopen en laten bouwen van een nieuwbouwwoning is een langdurig proces. U koopt een woning vanaf tekening en krijgt vaak een omschrijving van de geleverde producten. Veel papierwerk die pas bij de oplevering van uw woning tastbaar worden. Aan het eind van dat proces (samen met de bouwkundige keuring) vindt de eindoplevering plaats, de zogenaamde opleveringkeuring. Dit het het moment waarop de aannemer aangeeft klaar te zijn met uw nieuwbouwwoning. U krijgt dan een formele uitnodiging om bij de  oplevering aanwezig te zijn.

Een woning controleren op gebreken

Na de opleveringskeuring vindt de juridische overdracht plaats. Vanaf dat moment bent u de eigenaar en verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Om goed vast te kunnen stellen welke gebreken voor de overdracht al aanwezig waren, wordt een opleveringskeuring uitgevoerd. De opleveringskeuring is dus een zeer essentieel punt bij het bouwen van een woning. Tijdens de oplevering schakelt u een eigen deskundige in die voor u de opleveringskeuring uitvoert. Zo kunt u in alle rust tijdens de keuring letten op allerlei andere zaken. De expert loopt dan samen met u en een vertegenwoordiger van de aannemer of ontwikkelaar door de woning heen en stellen een rapportage op van alle aanwezige gebreken. Tijdens de opleveringskeuring worden alle geconstateerde gebreken direct in de computer verwerkt en ter plekke uitgedraaid. Zo krijgt u direct en goed te lezen rapportage van de opleveringskeuring en kunt u deze eventueel gebruiken om de zaken later nog eens goed te controleren.

Verhelpen van opleveringspunten

De aannemer heeft in de regel dan maximaal 3 maanden de tijd om de tijdens de opleveringskeuring geconstateerde punten naar behoren op te lossen. Meestal heeft hij hiervoor maar 3 werkweken nodig. Toch is het belangrijk dat alle punten netjes en zorgvuldig worden opgelost. Eventueel kan het bedrijf tegen een geringe meerprijs een controleopname uitvoeren. De gebreken die tijdens de opleveringskeuring zijn geconstateerd worden dan nagelopen en afgevinkt. Zo weet u zeker dat alles netjes en zorgvuldig is opgelost. Als niet alle zaken die tijdens de opleveringskeuring zijn vermeld in het proces verbaal van oplevering, dan kunt u aanspraak maken op de 5% regeling.

2e handtekening

Als alle punten die op het “Proces Verbaal van Oplevering” staan vermeld naar behoren zijn opgelost zal de aannemer met u een afspraak maken voor de 2e handtekening. De 2e handtekening is niets anders dan dat u akkoord gaat met het feit dat alle punten die bij de opleveringskeuring zijn geconstateerd, naar behoren en uw tevredenheid zijn hersteld.

Onderhoudsperiode

Toch kan het zijn dat bepaalde dingen tijdens de opleveringskeuring niet geconstateerd kunnen worden. U moet dus denken aan bijvoorbeeld een niet goed werkende lichtschakelaar of stopcontact of dat de verwarming onvoldoende warm wordt. Wij noemen dit de onderhoudsperiode.  Meldt eventuele gebreken ten alle tijde schriftelijk bij de aannemer of ontwikkelaar.

Extra zekerheid door de 5% regeling

Veelal heeft de aannemer een zekerheidsstelling van 5% in de koop- aanneemovereenkomst staan. Dit houdt in dat hij een bankgarantie heeft afgegeven aan of dat 5% in depot blijft bij de notaris. Indien de werkzaamheden volgens u niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan zult u de notaris moeten verzoeken om de 5% niet vrij te geven. De notaris bevestigt u de ontvangst van uw brief.

Comments zijn uitgeschakeld.